Pozyskanie drewna
Zrywka drewna
Pozyskanie zrębek
Sprzedaż drewna
Sprzedaż zrębek
Pielęgnowanie upraw
Pielęgnowanie młodników
Zabezpieczenie upraw
Zabezpieczenie młodników
Grodzenie upraw, młodników
Rozgradzanie upraw
Odnowienia i poprawki