2.02.16

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Powstało Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
Informujemy, że w październiku 2015r. zostało zarejestrowane Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych.Celem Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska prywatnych właścicieli lasów,
- reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swojej działalności uwzględniają problematykę lasów prywatnych,
- działalność edukacyjną w zakresie ochrony lasów oraz środowiska przyrodniczego.

 Dane kontaktowe
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie lasów Prywatnych
Roje 17, 14-310 Miłakowo
wmlasyp@gmail.com
698-637-437